Tänk efter och bli mer miljömedveten

Vatten och el använder vi i vardagen för att klara vardagliga sysslor och det sliter på våra naturresurser. För att vår planet ska bli mer hållbar måste konsumenter tänka sig för och göra det dem kan för att bli mer miljömedvetna. 

Det finns många saker du kan göra i hemmet för att bli mer miljövänlig, exempelvis källsortering, slänga mindre mat och ha koll på hur mycket du förbrukar. El och vatten är två saker du använder och det är möjligt att minska konsumtionen genom små modifieringar i dina dagliga rutiner. För att få bättre insikt i hur mycket som förbrukas i ditt hushåll finns det mätinstrument, exempelvis från https://www.techem.se/

Minska förbrukningen genom små knep

Vatten används för dusch, tvätt, städning och matlagning och du konsumerar oftast mer än vad du behöver. När du duschar kan du stänga av vattnet när du schamponerar håret och tvålar in kroppen, du behöver inte vattnet under tiden. Vattnet behöver inte heller rinna på när du diskar, fyll istället upp vasken med vatten och diskmedel och skölj av allting när du diskat färdigt. Kontrollera så att inga kranar läcker, det kan bli mycket slösat vatten i längden.

När det kommer till el gäller det att vara eftertänksam. Försök att inte ha fler lampor tända än vad du behöver och låt inte heller datorer eller tv-apparater stå på om du inte använder dem. Täck inte över element, det kommer att påverka din förbrukning negativt. Kontrollera så att fönster och dörrar inte läcker in kalluft, det kan göra att din elförbrukning ökar avsevärt. 

Detta gynnar inte bara dig, utan även miljön

Genom att göra sig själv medveten om hur mycket du förbrukar kommer du att kunna minska på förbrukningen i hemmet. Genom att mäta förbrukningen av vatten och el hemma kommer din eftertänksamhet komma naturligt med tiden. Det kommer med andra ord bli självklart för dig att inte använda mer än nödvändigt. Vatten och el kommer från naturresurser som måste värnas om för att inte ta slut och om alla gör sin del kommer planeten må bättre. Resultatet kommer vara vänligt mot miljön och även mot din plånbok.